01

02

03

04

หากมีสินค้าถูกตีคืน จากผู้รับสินค้าปลายทาง จะต้องทำอย่างไร ?

มีขั้นต่ำในการใช้บริการหรือไม่

หากสินค้าถูกตีคืนมาจากบริษัทขนส่ง ทาง Shipyours จะรับสินค้ากลับเข้าคลังให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามหากเป็นการส่งสินค้าคืนจากผู้ซื้อสินค้า ทางบริษัทจะทำการคิดค่าใช้จ่ายด้วยราคาเดียวกันกับค่าบริการการแพ็คสินค้า (ชิ้นแรก 35 บาท ชิ้นถัดไปในกล่องเดียวกัน 10 บาท)

 

เมื่อมีสินค้า ถูกตีคืนกลับมาจากผู้รับสินค้าปลายทาง กลับมาที่ ศูนย์กระจายสินค้าShipyours จะมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

 

        ลูกค้าจะต้องแจ้งเลข Tracking และ ชื่อสินค้าของสินค้าที่ตีกลับ หลังจากนั้นทาง Shipyours จะแจ้งกลับไปยังลูกค้า ถึงรายการสินค้าตีคืน โดยให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ ในการดำเนินการกับสินค้าตีคืนดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 3แนวทาง ดังนี้

 

        1) ลูกค้าจะมารับสินค้าคืน : ศูนย์กระจายสินค้าจะเก็บสินค้าไว้ รอลูกค้ามารับสินค้าคืน

        2) ให้นำกลับเข้าระบบคลังสินค้าใหม่ : เพื่อนำกลับมาส่งออกใหม่

        3) ทำการจัดส่งใหม่ : ตามที่อยู่ ที่ลูกค้ากำหนด

 

 

 

 

 

ค่าบริการของเราเริ่มต้นที่เพียงเดือนละ 2200 บาท ลูกค้าจะได้รับพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้าขนาด 1 ลบ.เมตร

(เก็บกล่องไอโฟนได้ประมาณ 1,000 กล่อง) ค่าบริการอื่นๆผันแปรไปตามการใช้งานจริง โดยค่าบริการการแพ็คสินค้าเริ่มต้นที่ 35 บาท/ชิ้น และบวกเพิ่มอีก 10 บาท สำหรับชิ้นต่อไปในออเดอร์นั้นๆ ทางบริษัทไม่มีระยะเวลาขั้นต่ำในการใช้บริการ และไม่มีจำนวนออเดอร์ขั้นต่ำต่อเดือน ด้วยเหตุนี้บริการของเราจึงสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งร้านที่ยอดขายสูง และยอดขายธรรมดา

 

การนำสินค้าเข้าคลังสินค้า มีระเบียบอย่างไร ?

ต้องนำสินค้ามาเข้าคลังสินค้า ด้วยตัวเองหรือไม่ ?

การนำสินค้าเข้าคลังสินค้า มีข้อปฏิบัติ ดังนี้

        1) นำเข้าได้ ในเวลา 9:00 – 13:00น วันอังคาร-ศุกร์ 

        2) ทำการนัดเพื่อจองช่วงเวลาการนำสินค้าเข้าคลังล่วงหน้าอย่างน้อย 1วัน เพื่อการจัดเตรียมพื้นที่รับสินค้าใหม่

        3.) ลูกค้าต้องส่งเอกสารแจ้งชื่อ รายละเอียดสินค้า และจำนวนสินค้า ในกรณีที่เป็นสินค้าใหม่ลูกค้าจะต้องเขียน                          หมายเหตุมาด้วย ทั้งนี้เอกสารจะต้องถูกจัดส่งมาก่อนที่สินค้าจะถูกส่งเข้าคลัง

        4.) สินค้าจะต้องบรรจุอยู่ในกล่อง (master box) โดยที่กล่อง 1 กล่อง สามารถมีสินค้าได้แค่ 1 ประเภทเท่านั้น

        5.) สินค้าทุกชิ้นจะต้องมีเลเบิ้ลแปะที่ชัดเจน โดยเลเบิ้ลนั้นจะต้องทำหน้าที่แบ่งแยกสินค้าแต่ละแบบออกจากกันและกัน 

        6.) สินค้าประเภทเสื้อผ้าหรือสินค้าที่สามารถเลอะหรือขาดได้จะต้องอยู่ในกล่องหรือซองแก้วใส ไม่สามารถนำเข้ามา                  แบบเปลือยๆได้ โดยที่บนซองแก้วจะต้องมียื่ห้อ รุ่น และไซส์แปะอย่างชัดเจน

        7.) การนำสินค้าเข้าคลังสินค้า ไม่จำเป็นต้องมานำเข้าด้วยตนเอง สามารถส่งมาทางไปรษณีย์ หรือส่งตรงมาจากโรงงาน              ผลิตก็ได้ 

 

สินค้าใดๆที่ถูกส่งเข้ามาโดยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสินค้าเข้าคลัง 

การรับประกันความเสียหาย มีเงื่อนไขอย่างไร ?

การรับประกันความเสียหาย แบ่งแยกเป็น 2ขั้นตอน

 

1. ขั้นตอน ก่อนออกจากศูนย์กระจายสินค้า
    หมายถึงขั้นตอนตั้งแต่รับสินค้าเข้า จนถึงขั้นตอน ที่ส่งมอบสินค้านั้น ถึงมือผู้ขนส่ง
    ในขั้นตอนนี้ Shipyours เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ดังนี้

    “ วงเงินรับประกันการสูญหายของสินค้า ตามจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท/ลูกบาศก์เมตร รวมถึงกรณี น้ำท่วม และ ไฟไหม้ทั้งนี้ ไม่รวมการเสื่อมสภาพ และหมดอายุของตัวสินค้า เอง”

    ยกตัวอย่าง หากลูกค้านำสินค้า มาฝากกับ Shipyours ทั้งหมดปริมาตร 2.0 ลูกบาศก์เมตร แล้วเกิดน้ำท่วมกระทันหัน สินค้าที่ฝากไว้มีความเสียหายคิดเป็นมูลค่าต้นทุน30,000บาท Shipyours จ่ายเงินชดใช้ความเสียหายแก่ลูกค้าตามจริงเป็นเงิน 30,000บาท


    แต่หากความเสียหายนั้น คิดเป็นมูลค่าต้นทุน 50,000บาท Shipyours จ่ายเงินชดใช้ความเสียหายเป็นเงิน 40,000บาท ตามวงเงินรับประกัน

 

    ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญเสียเกิดขึ้น ทางบริษัทจะทำการประสานงานเพื่อติดตามสินค้ากลับมาให้ก่อน หากไม่ประสบความสำเร็จ ทางบริษัทจะทำการชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทุนของสินค้า ไม่ใช่ราคาหน้าร้าน ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ต้องนำใบเสร็จสินค้ามาแสดงเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย

 

    ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการวงเงินรับประกันความเสียหาย เพิ่มขึ้น สามารถสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้

 

2. ขั้นตอน หลังสินค้าอยู่ในการดูแลของผู้ขนส่ง
    Shipyours ทำหน้าที่เป็น ศูนย์กระจายสินค้า สำหรับคนขายของออนไลน์ มีหน้าที่ จัดเก็บ , บรรจุสินค้า และจัดส่งออก ตามคำสั่งลูกค้า
การเกิดความเสียหาย สูญหาย ระหว่างการขนส่ง เป็นความรับผิดชอบ ของผู้ขนส่ง แต่ทั้งนี้ Shipyours จะรับหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องความเสียหายจากผู้ขนส่ง ให้แก่ลูกค้า

ทุกการแพ็คของ Shipyours เรามีกล่องบริการให้ฟรี! พัสดุที่ใช้ในการแพ็คสินค้านั้นมีตั้งแต่

ซองขยายข้าง กล่องเบอร์ 0, ก, ข, ค, ง, จ และ ฉ หากสินค้าของท่านสามารถบรรจุลงในกล่องขนาดมาตรฐานข้างต้นนี้ได้

ก็หมดห่วงกับเรื่องการเสียเวลาและเสียตังค์ในการจัดหาซื้อกล่องไปได้เลย เพราะเรามีบริการให้ท่านแบบฟรีๆ อย่างไรก็ตามหากสินค้าของท่านไม่สามารถบรรจุลงในกล่องที่ใหญ่ที่สุดของเรา เราจะจัดหากล่องให้ที่สามารถใส่ได้ แล้วคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ลูกค้าเองก็สามารถหาบรรจุภัณฑ์มาให้เราใช้แพ็คสินค้าของท่านได้เช่นกัน โดยเราจะปฏิบัติกล่องที่ท่านนำมาฝากเราเหมือนเป็นสินค้าชิ้นนึง ซึ่งก็จะมีค่าแบบสินค้า (คิดตามแบบที่นำมาฝากจริง)

ค่าจัดเก็บ (คิดตามปริมาตรที่นำมาฝากจริง) และค่าหยิบกล่องมาใช้ 5 บาท/กล่อง

ค่าบริการนี้รวมค่าจัดส่งและค่าหีบห่อพัสดุแล้วหรือยัง

การใช้บริการของเราไม่มีสัญญาผูกมัดว่าท่านต้องใช้บริการเป็นเวลาขั้นต่ำเท่าไร หรือต้องมียอดการใช้งานเท่าไรถึงจะใช้บริการเราได้ อย่างไรก็ตามเรามีสัญญามาตรฐานที่ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อการบ่งบอกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายผู้ให้บริการและฝ่ายผู้รับบริการ

 

มีสัญญาผูกมัดในการใช้งานหรือไม่

ของสด สินค้าที่ต้องเก็บในห้องเย็น ของผิดกฏหมาย และของละเมิดลิขสิทธิ์ 

โดยสินค้าทุกชิ้นจะถูกจัดเก็บอยู่ในห้องใต้หลังคา อุณภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

 

สินค้าประเภทใดไม่สามารถใช้บริการของเรา

เราสามารถเก็บเงินปลายทางและนำเข้าบัญชีของท่านได้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยบริการ Messenger รายเที่ยวของเรา ซึ่งมีราคาตามเขตดังนี้

 

สามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือไม่

05

06

07

08

© 2014 by Shipyours

Warehouse Location

ที่ตั้งบริษัท
 

43 ซอยลาดพร้าว 101 แยก 42 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ติดต่อสอบถามข้อมูล

 

Call Center: 061-819-6358 (08.30 - 17.30) 


            @Shipyours (มีเครื่องหมาย @)
 

            Support@Shipyours.com

 

            Shipyours

 

 

  • Facebook Social Icon